Välkommen till Kinnehill!

Kinnehill Publishing är ett microförlag i form av en ekonomisk förening  som sysslar med konst, litteratur, musik, konstglas m.m. Vi tecknar bl.a avtal om upphovsrätter för olika utgåvor av tryck efter original. Tyvärr har vi inte upphovsrätt att visa allt på nätet. Vi ger också ut en del böcker. All försäljning av våra utgåvor av kort, grafik, original, böcker mm går oftast via gallerier/rambutiker, turistbutiker, bokhandlare både fysiska och näthandel. Snart öppnar vi vår egen webbshop. Vi arrangerar även utställningar.
Vi håller till i Lidköping i närheten av Kinnekulle. 

OBS! Ibland vid förlagets användande av fotografier i böcker, förlagor, presentationer etc. har inte upphovsrättsinnehavaren kunnat nås vid publiceringstillfället av någon anledning, tex okänd, men vi använder oss av samma princip enligt branchpraxis som Bonnierförlagen och andra förlag när så är fallet.. D.V.S. kontakta vårt förlag för ersättning enligt gängse taxa.