Välkommen till Kinnehill!

Kinnehill Publishing är en kulturförening som sysslar med konst, litteratur, musik, konstglas m.m. Vi tecknar bl.a avtal om upphovsrätter för olika utgåvor av tryck efter original. Tyvärr har vi inte upphovsrätt att visa allt på nätet. Vi ger också ut en del böcker. All försäljning av våra utgåvor av kort, grafik, original, böcker mm går oftast via gallerier/rambutiker, turistbutiker, bokhandlare både fysiska och näthandel. Snart öppnar vi vår egen webbshop. Vi arrangerar även utställningar.
Vi håller till i Lidköping i närheten av Kinnekulle.